Missie en visie en aanbod

Hier staan we voor

Betrokken Uw kind staat centraal. Samen werken we aan het realiseren van hun persoonlijke leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, op een manier die bij het kind past.

Professioneel Wij weten wat goed onderwijs inhoudt. Onze mensen zijn onze experts en kunnen met veel deskundige zorg en aandacht uw kind alle benodigde handvatten en kansen aanreiken die het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Behulpzaam Wij begrijpen welke uitdaging de opvoeding van kinderen met zich meebrengt. Daarom helpen we u hierbij, door waar gewenst te adviseren en door kinderen over normen en waarden, respect en solidariteit te leren.

Dichtbij Wij bevinden ons (vaak letterlijk) bij u om de hoek. We nemen de tijd om u te woord te staan en begrijpen als geen ander waar u als ouder behoefte aan heeft.

Toegewijd Wij hebben een sterke liefde voor ons vak. Dat zie je terug in hoe wij met onze leerlingen omgaan. Samen met hen gaan we op zoek naar leerroutes en begeleiding die bij het kind passen.

Inclusief denkend Wij staan open voor alle culturen en achtergronden. Iedereen is gelijk. Respect en solidariteit staan centraal. Iedereen heeft talent, iedereen hoort erbij.

Prestatiegericht Goede resultaten en prestaties zijn belangrijk bij ons op school. Wij vinden dat onze leerlingen (gemiddeld) minimaal even goed moeten scoren als op vergelijkbare scholen. En daar helpen we ze bij!

Aanbod

Wij bieden passend onderwijs voor uw kind met Engels vanaf groep 1 en vanaf de kleuters Newton-klassen voor kinderen met een voorsprong om de executieve vaardigheden eigen te maken.

De peuters en kleuters werken nauw samen om zo de overstap van de peuters voor leerlingen en ouders zo klein mogelijk te maken. We geloven dat we het als school en ouders samen doen in het belang van de kinderen. We maken hierbij gebruik van de pedagogische driehoek. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar de pagina peuters, basisonderwijs en opvang.

Vanaf het schooljaar 2023- 2024 maken wij gebruik van het oudercommunicatiemiddel Social schools.

Scroll naar boven