Opvang

PEUTEROPVANG

In onze peuteropvang (voorheen peuterspeelzalen) is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, spelen en ontdekken. Met veel plezier komen peuters op meerdere dagdelen per week naar ons toe. De pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.

buitensCHOOLSE OPVANG (VSO/BSO)

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO), buitenschoolse en vakantieopvang (BSO en vakantie-BSO).

TUSSEN DE MIDDAG OPVANG (TMO)

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Het overblijfteam en de leerkrachten verzorgen de middagpauze. De kinderen eten & drinken in de klas om daarna met elkaar buiten te spelen.

GEzonde peuteropvang

H3O biedt gezonde opvang. Wij zorgen voor gezond eten en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O ‘Beweegdiploma’. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

Onze opvang is gevestigd in de school. Dit maakt dat we een integraal kindcentrum (IKC) zijn, met opvang en onderwijs onder één dak. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1.

Via Kindplanner kunt u uw kind direct inschrijven voor de peuteropvang.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

Hoe lang speelt uw kind bij de peuteropvang

Een speelochtend duurt 4 uur. Het eerste kwartier is bedoeld om kinderen binnen te brengen en afscheid te nemen. Hierna begint het programma dat onder andere bestaat uit: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen of bewegen.

voorschoolse educatie (ve)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat kinderen vier dagdelen per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters goed voor te bereiden op de basisschool. 

kennismaken?

U kunt uw kind direct aanmelden voor de peuteropvang. Natuurlijk is het ook mogelijk om eerst een keer vrijblijvend een kijkje te nemen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

tarieven

Op de website van onze stichting vindt u alle informatie en de tarieven.

REKENTOOL

Bereken uw kosten

Om de kosten voor kinderopvang voor uw persoonlijke situatie te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool. Deze tool biedt inzicht in de totale kosten, inclusief eventuele overheidsbijdrage en uw eigen bijdrage. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

inspectierapporten

De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar.

Voorschoolse opvang

Vanaf 7.30 uur wordt voorschoolse opvang aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen van school en de peuteropvang.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

De buitenschoolse opvang is een plek waar uw kind samen met anderen kan spelen, vriendjes en vriendinnetjes ontmoet en het gevoel heeft een eigen plekje te hebben. De kinderen worden na school opgevangen door pedagogisch medewerkers die samen met hen de dag doornemen, activiteiten ondernemen of gewoon een spelletje doen. Maar ook als de kinderen willen ontspannen is hier in de opvang ruimschoots gelegenheid voor. Het is vrije tijd, dus het ongedwongen karakter staat voorop.

Onze buitenschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag geopend tot 18.30 uur. Op maandag en vrijdag kunnen we bijna altijd plaats garanderen, ook op korte termijn. Op dinsdag en donderdag is tijdig aanmelden noodzakelijk. Op woensdag is de BSO op een andere locatie.

Wilt u meer informatie over de BSO of VSO?

Loop gerust even bij ons binnen. De pedagogisch medewerkers zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden of informatie te geven. U kunt uiteraard ook een mail naar ons sturen of bellen.

aanmelden bso / vso

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO), buitenschoolse en vakantieopvang (BSO en vakantie-BSO). Direct inschrijven kan via Kindplanner.

vakantieopvang

Tijdens de vakantie kan men gebruik maken van de vakantie BSO. De pedagogisch medewerkers organiseren leuke uitstapjes en niet alledaagse activiteiten voor de kinderen. De vakantie BSO is beschikbaar tijdens alle schoolvakanties (met uitzondering van de week tussen kerst en oud en nieuw) van ’s morgens 7.30 uur tot ’s middags 18.30 uur.

kennismaken?

U kunt uw kind direct aanmelden voor de opvang. Natuurlijk is het ook mogelijk om eerst een keer vrijblijvend een kijkje te nemen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

tarieven

Meer informatie over de tarieven voor de BSO en VSO vindt u op de website van onze stichting.

REKENTOOL

Bereken uw kosten
Om de kosten voor kinderopvang voor uw persoonlijke situatie te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool. Deze tool biedt inzicht in de totale kosten, inclusief eventuele overheidsbijdrage en uw eigen bijdrage. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

inspectierapporten

De GGD heeft de locaties voor BSO geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u hieronder bekijken.

Scroll naar boven