Basisonderwijs

Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen hebben respect voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. Wij investeren in kennis en materialen voor de specifieke leer- en ontwikkelvragen van hoogbegaafde kinderen. Ons doel is om alle kinderen passend en waarde(n)vol onderwijs aan te bieden op de reguliere basisschool.

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. We bieden goed onderwijs in een veilige leeromgeving waarin kinderen deskundig begeleid worden en zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Wilt u weten hoe groot de school is? Hoe ons onderwijs er uit ziet? Welke faciliteiten we bieden of welk excursies gepland staan? In de schoolgids leest u alles over ons basisonderwijs.

Naar de schoolgids →