Team

Het team van Dr. H. Bavinckschool:

Leerkrachten

Het team van de Dr. H. Bavinkschool bestaat uit leerkrachten die dagelijks het onderwijs verzorgen aan de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. De leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten.

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers verzorgen de buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en de peuteropvang.

Ambulante medewerkers

-Newton leerkracht
-Vakleerkracht gym
-Extra ondersteuning reken- en leesonderwijs door een leerkrachtondersteuner

Stagiaires

Gedurende het schooljaar zijn MBO- en HBO stagiaires een bepaalde periode in de groep(en) aanwezig.

Bouwcoördinatoren
De bouwcoördinator is het eerst aanspreekpunt op organisatorisch en onderwijs inhoudelijk gebied van zijn/haar bouw. De bouwcoördinator maakt deel uit van het managementteam.

Intern begeleiders
Onze twee intern begeleiders ontwikkelen, coördineren en voeren het zorgbeleid van de school uit. Begeleiden leraren en maken deel uit van het managementteam.

Directie
De directeur is eindverantwoordelijk voor IKC Dr. H. Bavinckschool.

Scroll naar boven