Onderwijs moet leuk en zinvol zijn

Onderwijs

basisonderwijs

Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen hebben respect voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. Wij investeren in kennis en materialen voor de specifieke leer- en ontwikkelvragen van hoogbegaafde kinderen. Ons doel is om alle kinderen passend en waarde(n)vol onderwijs aan te bieden op de reguliere basisschool.

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. We bieden goed onderwijs in een veilige leeromgeving waarin kinderen deskundig begeleid worden en zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Wij zijn een IKC (integraal kindcentrum), verbonden aan opvang- en onderwijsorganisatie Stichting H3O. VSO, peuters, BSO en basisschool allemaal onder 1 dak.

Voltijds hoogbegaafdenonderwijs (Leonardo-afdeling)

De Bavinckschool heeft een aparte voltijdsafdeling voor hoogbegaafde leerlingen.
Hoogbegaafdenonderwijs: waar hoofd, hart, handen en voeten worden gebruikt bij het ontwikkelen
van vaardigen, die de leerlingen in staat stellen om met hun talenten deel te nemen aan de
maatschappij, nu en in de toekomst.

schoolgids

Wil je weten hoe groot de school is? Hoe ons onderwijs er uit ziet? Welke faciliteiten we bieden of welke excursies gepland staan? In de schoolgids lees je alles over ons basisonderwijs.

Schooltijden

De schooltijden gelden voor alle kinderen uit groep 1 t/m groep 8.

vrijwillige ouderbijdrage

Ook onze school vraagt ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten waarmee we verschillende activiteiten bekostigen.

Scroll naar boven