medezeggenschap


Medezeggenschapsraad

In het onderwijs is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht.
Ouders en leerkrachten zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft een wettelijke (juridische) status.

De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over beleidszaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. 
Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een Personeelsgeleding (PMR) en een Oudergeleding (OMR).

Scroll naar boven