Waarde(n)vol onderwijs

Onderwijs moet leuk en zinvol zijn!

Daarom zorgen wij voor een prettig en veilig klimaat voor alle kinderen, waarin elk kind zichzelf mag zijn en wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij vanuit de christelijke identiteit.

De Bavinckschool is continu in ontwikkeling.

Wij werken voortdurend aan een verdere professionalisering van leerkrachten en onderwijs.

Wij bieden onderdak aan peuteropvang, kinderopvang en basisonderwijs.

image

Peuteropvang

Peuteropvang voor kinderen van 2 tot
4 jaar.---- ---

image

Basisonderwijs

Basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

image

Kinderopvang

Buitenschoolse-, voorschoolse- en tussen de middag opvang.

image

Schoolgids

In de schoolgids leest u wie we zijn en waar we voor staan.

image

bavinck@h3o.nl