Ouders en de school

Voor sommige onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage van ouders

Ambassadeurs voor de school en klankbord voor de directie.

Schakel tussen de ouders,schoolleiding en het bestuur. 

Voor overleg tussen de scholen van Stichting H³O.

Een initiatief van en voor ouders.-

De groepsleerkracht als eerste aanspreekpersoon.

Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats.-

U kunt ons tussendoor gemakkelijk aanspreken.

Communicatieplat-form voor school en ouders.

-