Organisatie van ons onderwijs

Scroll naar beneden en kom meer te weten over: 


 1. Stichting H³O
 2. IKC
 3. Peuteropvang
 4. Kinderopvang
 5. Voorschoolse opvang
 6. Hoe wij onze reguliere lessen organiseren
 7. Leonardoklassen
 8. Tussen-de-middagopvang
 9. Buitenschoolse opvang
 10. Vakantieopvang

Stichting H³O

De Bavinckschool maakt deel uit van de stichting H3O, een christelijke onderwijsstichting te Dordrecht. Stichting H3O vertegenwoordigt 16 peuteropvang-locaties, bso’s, 10 basisscholen, een sbo en 3 scholen voor voortgezet onderwijs. In een doorgaande leerlijn wordt zowel opvang als onderwijs geboden aan 2- tot 18-jarigen. 


Stichting H3O is:


 • een professionele, innovatieve en dynamische organisatie. Medewerkers zijn inclusief denkend, ruimte gevend, warm, open, respectvol, verantwoordelijk en solidair.

Stichting H3O biedt:

 • een leer- en opvangplaats voor kinderen van 2 tot 18 jaar in een uitdagende, inspirerende omgeving.
 • vanuit de christelijke identiteit een zingevend leer- en opvangproces op maat, waarin kinderen hun talenten leren ontdekken en ten volle ontplooien, met als resultaat verantwoordelijke, goed toegeruste medemensen.


Op de website van de stichting leest u meer over stichting H3O, waaronder het beleidsplan, de medewerkers en contactgegevens.

Integraal Kindcentrum (IKC)

Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, speelzaal en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Als ouder heeft u bij ons te maken met één ‘loket’ voor alle diensten:

het concept IKC. 


Vakantieweken en vrije dagen worden door de school aan de voorschoolse en buitenschoolse opvang doorgegeven. U hoeft dit als ouder dus niet zelf te doen. Opvang tijdens deze dagen wordt in rekening gebracht, behalve voor studiedagen van de Bavinckschool.


Sinds 2007 heeft de Bavinckschool een eigen peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (bso), beide gevestigd in een eigen ruimte binnen ons gebouw.

Peuteropvang

De peuterspeelzaal is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtenden, tussen 08:30 en 11:00 uur. Soms zijn er wachtlijsten om kinderen op de speelzaal te plaatsen; meldt u zich tijdig aan. Plaatsing op de peuterspeelzaal staat niet gelijk aan plaatsing op school. Voor school dient u uw kind apart aan te melden. Informeer hiernaar bij een van de peuterleidsters. De medewerkers van de speelzaal staan u graag te woord en kunnen u alle gewenste informatie verschaffen.

Kinderopvang

Kinderopvang bij Stichting H³O is flexibel. U kiest dagen die bij u passen, hele of halve dagen, vast of wisselend, wekelijks of incidenteel. Al deze opvangmogelijkheden komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag  door de belastingdienst. Stichting H³O kan u ondersteunen bij de administratieve verwerking van aanvragen en toeslagen op uw ouderbijdrage.

Voorschoolse opvang (vso)

De voorschoolse opvang is op maandag, dinsdag en donderdag geopend vanaf 07.30 uur. Er is tijd voor ontspanning, een spelletje of wat lezen. De opvang van de Dr. H. Bavinckschool vindt plaats in de peuterspeelzaal op de begane grond van de school. De uitstraling is warm en huislijk. De voorschoolse opvang kan al dan niet gecombineerd worden met buitenschoolse opvang.

Organisatie reguliere jaargroepen

De groepen 1 t/m 8 zijn georganiseerd volgens het jaarklassensysteem. De kinderen worden naar leeftijd in groepen verdeeld. Alle kleutergroepen zijn gecombineerde groepen van jongste en oudste kleuters. In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met zowel heterogene groepen als combinatiegroepen. In de kleutergroepen stromen het hele jaar door nieuwe kleuters in.

Leonardoklassen

De Bavinckschool kent sinds 2012 een aparte voltijdsafdeling voor hoogbegaafde leerlingen. Deze Leonardoschool bestaat uit drie groepen. Leerlingen waarvoor het aanbod in het regulier onderwijs onvoldoende past, kunnen onderwijs volgen in het monumentale pand aan de Museumstraat 67 (binnenstad).


Ons Leonardo onderwijs is gefundeerd op twee pijlers te weten; “het cognitieve luik” en het 'zijns-luik".


De Leonardoafdeling beschikt over 4 groepen waar in totaal niet meer dan 84 leerlingen onderwijs volgen. Het onderwijs start vanaf groep 4. De leerlingen ontvangen hier zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs.


De missie van ons Leonardo onderwijs luidt: Wij dagen je uit!

Uitdaging richt zich in eerste instantie op het lesaanbod, maar ook op het buiten de eigen comfortzone durven te stappen en echt tot leren komen. Het ontwikkelen van vaardigheden stellen wij centraal. 

Buitenschoolse opvang (bso)

De buitenschoolse opvang wordt geleid door ervaren pedagogisch medewerksters. De Bavinckschool biedt deze opvang vijf dagen per week aan. Alleen op woensdag vindt de opvang op een andere locatie plaats. Maandag, dinsdag en donderdag zijn drukke dagen. Het komt voor dat er op die dagen een wachtlijst voor de buitenschoolse opvang is. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden en ondertussen gebruik maken van een andere locatie. Alle informatie hierover kan worden verstrekt door onze kantoormedewerksters.

Vakantieopvang

Mocht u tijdens de schoolvakanties slechts incidenteel behoefte hebben aan opvang van uw kind, dan kunt u gebruik maken van vakantieopvang. Al deze opvangmogelijkheden komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst. Voor informatie of advies kunt u bellen naar Stichting H³O via 078-8905021 of mail naar opvang@h3o.nl.