Inhoud

Contact

Contactgegevens en contactformulier.--- --- ----- --- - ---

Waarden

Missie, visie, kernwaarden en hoe wij zorgen voor een veilige leeromgeving.

De school

Historie, schoolgrootte, schooltijden, voorzieningen en onderwijsklimaat.

IKC

Onderwijs en opvang onder één dak, inclusief een zelfstandig geregelde BSO.

-

Zorg

Wet Passend Onderwijs 

Een school moet elk kind een passende onderwijsplek aanbieden.----

Ouders

Over de ouderbijdrage, OR, MR en onze communicatie met ouders.

-

Team

Betrokken, enthousiaste medewerkers waar we trots op zijn!---

Werkwijze
Informatie over peuters, groepen en Leonardo-afdeling.--- ---

Praktische zaken

Informatie over feesten, activiteiten, protocollen, schoolfoto's en verzuim.

Resultaten

De onderwijskwaliteit, het leerlingvolgsysteem en de scores van de eindtoets.

Adressen

Adressen en namen van contactpersonen en instanties. ----- ----- ---

Overzicht H³O scholen

Bekijk op de kaart van Dordrecht waar u de andere schoollocaties kunt vinden.