De school

Historie, schoolgrootte, schooltijden, kerndoelen en onderwijsklimaat.

Over de locatie

Historie 

De Bavinckschool dateert uit 1924 en heeft met meerdere bekende Dordtenaren geschiedenis geschreven. De Bavinckschool heeft leerlingen gehad, die de militaire Willemsorde verwierven: Aart Alblas en Cees Brouwers. De school is genoemd naar doctor Herman Bavinck (1854-1921), een gerenommeerd pedagoog en ruimdenkend theoloog. 


Locatie

Het pand waar de Leonardo-afdeling (voor hoogbegaafde leerlingen) is gevestigd, dateert uit 1910. De Bavinck zit sinds augustus 2013 in een nieuw pand op de Singel.

Schoolgrootte

De Bavinckschool biedt basisonderwijs aan circa 250 leerlingen. De Leonardo-afdeling heeft vier klassen met ruim 80 leerlingen totaal.

Wij bieden opvang en peuteronderwijs aan 30-45 kinderen.

De gemiddelde groepsgrootte op de Bavinckschool is 30 kinderen. De kleutergroepen starten als kleinere groep en groeien in de loop van het schooljaar.

Aantal leerlingen op 1 oktober 2012: 285

Aantal leerlingen op 1 oktober 2014: 333

Aantal leerlingen op 1 oktober 2016: 344
Aantal leerlingen op 1 oktober 2018: 322

Aantal leerlingen 2019-2020 (verwacht): 349

Aantal groepen hoofdlocatie: 10

(waarvan drie kleutergroepen 1-2)

Aantal groepen dependance: 4  

(Leonardo-afdeling)

Aantal schoolmedewerkers (2019): 37

Schooltijden

De Bavinckschool werkt met een ruime pauze tussen de middag. Er is mogelijkheid om over te blijven op school. De Leonardoschool werkt met een continurooster, waarin de kinderen om om  8.45 uur beginnen, een korte pauze hebben (1 uur, inclusief eten) en om 15.00 uur eindigen. Hiervoor is gekozen omdat veel kinderen op de Leonardoschool van buiten Dordrecht komen.


De schooltijden zijn als volgt: 


Dr. H. Bavinckschool    

Ma /Di /Do /Vr

   08.30-14.30

Wo

   08.30-12.30 ('s middags vrij)


Leonardo   

Ma/ Di/ Do/ Vr

    08.45-12.15 en 13.00-15.00

Wo
    08.45-12.30 ('s middags vrij)

Kerndoelen

De wetgever in het onderwijs heeft vastgesteld wat kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen. Dit is in hoofdlijnen vastgelegd in een aantal doelstellingen: kerndoelen. De kerndoelen zijn gegroepeerd in een aantal vakgebieden. Ons onderwijsaanbod en onze moderne leermethodes voldoen aan die kerndoelen. De vakgebieden en methodes worden onder 'werkwijze' beschreven. Wilt u weten welke doelen de wetgever heeft gesteld aan de verschillende vakgebieden? Kijk dan op de website van Educatie en School.

Onderwijs klimaat

In deze tijd van snelle (technologische) ontwikkelingen is creativiteit en vindingrijkheid net zo belangrijk zijn als vaardig kunnen lezen, rekenen en schrijven. Sociale betrokkenheid, sociale competenties en actief burgerschap nemen bij ons een belangrijke plaats in en zijn belangrijke sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze school.


Op creatief/expressief gebied heeft de school een hoog niveau vanwege de hoge eisen die wij stellen en door deze vakken serieus aandacht te geven. Bij deze vakken zijn vakleerkrachten of externe specialisten betrokken. 


Hoewel onze school goed scoort op landelijk genormeerde toetsen, vinden wij dat de kwaliteit van een school niet eenzijdig kan worden afgemeten aan Cito-scores. Hiermee wordt slechts een beperkt (cognitief) deel van de ontwikkeling gemeten.