Over onze school

Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen hebben respect voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. Wij investeren in kennis en materialen voor de specifieke leer- en ontwikkelvragen van (hoog)begaafde kinderen. Ons doel is om alle kinderen passend en waarde(n)vol onderwijs aan te bieden op de reguliere basisschool. Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. We bieden goed onderwijs in een veilige leeromgeving waarin kinderen deskundig begeleid worden en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij zijn een IKC (integraal kindcentrum), verbonden aan opvang- en onderwijsorganisatie Stichting H3O. VSO, peuters, BSO en basisschool allemaal onder 1 dak.

Hier staan en gaan we voor

Betrokken Uw kind staat centraal. Samen werken we aan het realiseren van hun persoonlijke leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, op een manier die bij het kind past. Professioneel Wij weten wat goed onderwijs inhoudt. Onze mensen zijn onze experts en kunnen met veel deskundige zorg en aandacht uw kind alle benodigde handvatten en kansen aanreiken die het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Behulpzaam Wij begrijpen welke uitdaging de opvoeding van kinderen met zich meebrengt. Daarom helpen we u hierbij, door waar gewenst te adviseren en door kinderen over normen en waarden, respect en solidariteit te leren. Dichtbij Wij bevinden ons (vaak letterlijk) bij u om de hoek. We nemen de tijd om u te woord te staan en begrijpen als geen ander waar u als ouder behoefte aan heeft.

Toegewijd Wij hebben een sterke liefde voor ons vak. Dat zie je terug in hoe wij met onze leerlingen omgaan. Samen met hen gaan we op zoek naar leerroutes en begeleiding die bij het kind passen. Inclusief denkend Wij staan open voor alle culturen en achtergronden. Iedereen is gelijk. Respect en solidariteit staan centraal. Iedereen heeft talent, iedereen hoort erbij. Prestatiegericht Goede resultaten en prestaties zijn belangrijk bij ons op school. Wij vinden dat onze leerlingen (gemiddeld) minimaal even goed moeten scoren als op vergelijkbare scholen. En daar helpen we ze bij!

Wij bieden

Wij bieden passend onderwijs voor uw kind met Engels vanaf groep 1 en vanaf de kleuters Newton-klassen voor kinderen met een voorsprong om de executieve vaardigheden eigen te maken.

De peuters en kleuters werken nauw samen om zo de overstap van de peuters voor leerlingen en ouders zo klein mogelijk te maken. We geloven dat we het als school en ouders samen doen in het belang van de kinderen. We maken hierbij gebruik van de pedagogische driehoek. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar de pagina peuters, basisonderwijs en opvang.

Praktische informatie

De Museumstraat (Leonardo-afdeling) is onze locatie voor voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs met 4 klassen van maximaal 21 leerlingen. Omdat de school een streekfunctie heeft bieden wij tussen-de-middag opvang voor alle kinderen. De lestijden zijn: ma, di, do, vrij 8.45-15.00 uur woensdag 8.45-12.30 uur Op de Singel bieden wij plek aan 11 groepen met zo’n 280 leerlingen per schooljaar. We hebben hier een continurooster: ma, di, do, vrij 8.30-14.30 uur woensdag 8.30-12.30u Voor uitgebreide praktische informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.