Leonardo Onderwijs

De Bavinckschool heeft een aparte voltijdsafdeling voor hoogbegaafde leerlingen. Deze Leonardo-afdeling bestaat uit 4 groepen. Vanaf september 2021 bieden wij ook onderwijs aan kinderen vanaf groep 3. Op dit moment worden criteria opgesteld voor deze doelgroep. Deze worden t.z.t. op de website geplaatst zodat u deze ook kunt inzien. Wij richten ons op kinderen die ontvankelijk zijn voor het lees- en schrijfonderwijs (of zelfs al kunnen lezen op een AVI niveau), waarbij ook gekeken wordt of de kinderen open staan voor uitdaging en uit hun 'comfortzone' durven en willen stappen.

Ons Leonardo onderwijs is gefundeerd op twee pijlers:

  • Het 'cognitieve luik'
  • Het 'zijns-luik'[1]

Het motto van ons Leonardo onderwijs is: Wij dagen je uit!

Uitdaging richt zich in eerste instantie op het lesaanbod, maar ook op het buiten de eigen comfortzone durven te stappen en echt tot leren komen. Het ontwikkelen van vaardigheden stellen wij centraal.

_______________

[1]Dr. Tessa Kieboom –directeur van Exentra (het vroegere Centrum voor Begaafdheidsonderzoek Antwerpen)

Hoogbegaafdheid

Er bestaan verschillende definities en interpretaties van hoogbegaafdheid. De meest gebruikte is dat we spreken over hoogbegaafdheid wanneer iemand op een intelligentietest een score behaalt van 130 of hoger (het intelligentiequotiënt, afgekort met IQ is dus minimaal 130, gemiddeld is dit 100) en daarnaast een goed probleemoplossend vermogen heeft (praktisch en/of technisch is) en ook creatief is (bijvoorbeeld in het bedenken van verhalen, creatief met taal, muziek, creatieve oplossingen bedenken, enzovoort, waarbij niet per se sprake hoeft te zijn van bijvoorbeeld uitzonderlijk schildertalent)

Een goede omschrijving wordt gegeven in het boek: 'Een andere kijk op hoogbegaafdheid' (M. Althuizen, 2015).

Toelatingseisen Leonardo onderwijs

Het uitgangspunt van ons Leonardo-onderwijs is dat het de passende plek moet zijn voor uw kind. Om die reden hebben wij de volgende criteria voor aanmelding opgesteld.

Procedure van aanmelding

De Leonardo-afdeling vervult inmiddels een regiofunctie. Er is veel vraag naar specifiek hoogbegaafdenonderwijs, maar de capaciteit is beperkt. Wij kunnen maximaal 84 kinderen plaatsen op onze locatie. Bij interesse kunt u het contactformulier hiernaast invullen. Er zullen kennismakingsgesprekken plaatsvinden op de volgende data:

Donderdag 1 september 15.30 uur Woensdag 21 september 14.00 uur

Vrijdag 18 november 15.30 uur

Donderdag 19 januari 15.30 uur

Dinsdag 7 maart 15.30 uur

Woensdag 5 april 14.00 uur

Woensdag 17 mei 14.00 uur

Vrijdag 16 juni 15.30 uur

Ook is er altijd de mogelijkheid om te komen kijken met uw kind bij ons op school. De open middag staat in het schooljaar 2022-2023 gepland op woensdag 29 maart. Hierbij speelt het moment van aanmelden een rol, maar is plaatsing op volgorde van aanmelding niet doorslaggevend.

Aanmelden is ook niet direct garantie op plaatsing, omdat bij het plaatsen van kinderen meerder factoren worden afgewogen. De Leonardo-afdeling hanteert een zorgvuldige aanmeldprocedure.

Aanvraag plaatsing

Afname intelligentie-onderzoek

Indien er nog geen intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden adviseren wij onderstaande bureaus.

KIJK Kinderpraktijk

Praktijk Ponte

CBO Nijmegen 

Edu en ik

Dotado

Schoolkosten

De vrijwillige ouderbijdrage is € 1175,-. Met deze vrijwillige ouderbijdrage kunnen we kleine groepen van maximaal 21 leerlingen realiseren en zijn we in staat om externe vakleerkrachten in te huren voor extra aanbod, zoals schaken en Spaans.