Leonardo Onderwijs

De Bavinckschool heeft een aparte voltijdsafdeling voor hoogbegaafde leerlingen. Deze Leonardoschool bestaat uit vier groepen (totaal niet meer dan 84 leerlingen) en is bedoeld voor leerlingen die de lesstof van groep 3 beheersen (instroom groep 4 en hoger), voor wie het aanbod in het regulier onderwijs onvoldoende past. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we plaatsen beschikbaar! Mail naar intakeleonardo@h3o.nl voor meer informatie. En bezoek onze open middag op 25 maart van 13.00-14.30u

Ons Leonardo onderwijs is gefundeerd op twee pijlers:

  • Het 'cognitieve luik'
  • Het 'zijns-luik'[1]

Het motto van ons Leonardo onderwijs is: Wij dagen je uit!

Uitdaging richt zich in eerste instantie op het lesaanbod, maar ook op het buiten de eigen comfortzone durven te stappen en echt tot leren komen. Het ontwikkelen van vaardigheden stellen wij centraal.

_______________

[1]Dr. Tessa Kieboom –directeur van Exentra (het vroegere Centrum voor Begaafdheidsonderzoek Antwerpen)

Hoogbegaafdheid

Er bestaan verschillende definities en interpretaties van hoogbegaafdheid. De meest gebruikte is dat we spreken over hoogbegaafdheid wanneer iemand op een intelligentietest een score behaalt van 130 of hoger (het intelligentiequotiënt, afgekort met IQ is dus minimaal 130, gemiddeld is dit 100) en daarnaast een goed probleemoplossend vermogen heeft (praktisch en/of technisch is) en ook creatief is (bijvoorbeeld in het bedenken van verhalen, creatief met taal, muziek, creatieve oplossingen bedenken, enzovoort, waarbij niet per se sprake hoeft te zijn van bijvoorbeeld uitzonderlijk schildertalent)


Een goede omschrijving wordt gegeven in het boek: 'Een andere kijk op hoogbegaafdheid' (M. Althuizen, 2015).

Toelatingseisen Leonardo onderwijs

Het uitgangspunt van ons Leonardo-onderwijs is dat het de passende plek moet zijn voor uw kind. Om die reden hebben wij de volgende criteria voor aanmelding opgesteld.

Procedure van aanmelding

De Leonardoschool vervult inmiddels een regiofunctie. Er is veel vraag naar specifiek hoogbegaafdenonderwijs, maar de capaciteit is beperkt. Wij kunnen maximaal 84 kinderen plaatsen. Helaas moeten we daarom werken met een wachtlijst. Hierbij speelt het moment van aanmelden een rol, maar is plaatsing op volgorde van aanmelding niet doorslaggevend. Aanmelden is ook niet direct garantie op plaatsing, omdat bij het plaatsen van kinderen meerder factoren worden afgewogen.


De Leonardoschool hanteert een zorgvuldige aanmeldprocedure. 

Afname intelligentie-onderzoek

Indien er nog geen intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden adviseren wij onderstaande bureaus.


KIJK Kinderpraktijk


Praktijk Ponte


CBO Nijmegen 


Edu en ik


Dotado

Schoolkosten

Om Leonardo-onderwijs mogelijk te maken wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd aan ouders. Deze bedraagt 
€ 1000,00 per kind. Daarnaast betaalt u een vrijwillige bijdrage van € 175,00 voor de tussen-de-middag-opvang.


Als u twee of meer kinderen op het Leonardo heeft, dan betaalt u voor het tweede kind een vrijwillige bijdrage van
€ 800,00 per schooljaar plus de kosten voor TMO.